ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า SAMSUNG
สินค้า/บริการ เครื่องขยายเสียง แบตเตอรี่อัลคาไลด์ ซิพทำด้วยอะลูมิเนียม เครื่องขายของอัตโนมัติ สัญญาณไฟฟ้า เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ กล้องส่องทางไกลแบบสองตา หลอดภาพรังสีคาโทด หลอดรังสีคาโทด หลอดฟลูออเรสเซนท์แบบคาโทด วิทยุหรือโทรศัพท์สื่อสารในรถ กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเงินสด แผ่นฟิล์มกรองสีและแสงหน้าจอ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแปลงเคเบิลทีวี เครื่องบันทึกเทป เครื่องเล่นจานเสียงแบบคอมแพคดิสค์ หลอดภาพอิเล็คโทรนิคในกล้อง ฯลฯ

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะที่สามารถทำงานแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ชุดหูฟัง เครื่องเล่นเพลง เครื่องอัดสำเนา เครื่องพิมพ์ดีด ผ้าหมึกพิมพ์ แบตเตอร์รี่อัลคาไลน์ เครื่องขยายเสียง รีโมท เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ กล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล วิทยุ โทรศัพท์สื่อสารในรถ หูฟัง เครื่องดูดฝุ่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแปลงเคเบิลทีวี หลอด เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเทป กล้องถ่ายวิดีโอ ฯลฯ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ สำนักกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ Dej-Udom & Associates
ที่อยู่ เลขที่ 942/142-3 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2233 0055 โทรสาร 0 2236 6681
E-mail: ip@dejudom.com

Charn Issara Tower I 9th Floor, 942/142-3, Rama IV Road, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2233 0055 Fax.: +66 2236 6681
E-mail: ip@dejudom.com
ผู้ติดต่อ 1.ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์
โทรศัพท์ 0 2233 0055
Dr. Poondej Krairit
Tel.: +66 2233 0055
E-mail: poondej@dejudom.com

2.นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์
โทรศัพท์ 0 2233 0055

3. นางสาวบุษยมาส ภูริเสถียร
เว็บไซต์ www.dejudomlaw.com
หมายเหตุ ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์
นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์
เจ้าของสิทธิ ซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ โค., แอลทีดี. SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.
สัญชาติ เกาหลี
ที่อยุ่ 129 ซัมซุง-โร ถนนยีอองตอง-กุ เขตซูวอน-ไซ จียองกิ-โด ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.