ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า APPLE
สินค้า/บริการ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 3. เครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์ 4. เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลระบบดิจิตอล 5. เครื่องจัดระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6. เครื่องบันทึกชนิดแผ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7. เครื่องอุปกรณ์ใช้ในการบันทึก ส่ง และทำซ้ำเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ 8. สื่อข้อมูลแม่เหล็ก 9. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตอลชนิดเคลื่อนที่ได้ 10. โทรศัพท์ 11. เครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 12. เครื่องประมวลผลแบบจุลภาค 13. แผงความจำ 14. จอภาพ 15. เครื่องแสดงผล 16. แผงแป้นอักขระ 17. สายเคเบิลไฟฟ้า 18. โมเด็ม 19. เครื่องพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 20. โทรศัพท์เห็นภาพ 21. หน่วยขับเคลื่อนจาน 22. กล้องถ่ายรูป 23. ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 24. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดบันทึกไว้ก่อนแล้วสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 25. ซอฟท์แวร์เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล 26. ซอฟท์แวร์ใช้จำแนกตัวอักษร 27. ซอฟท์แวร์เกี่ยวกับการจัดระบบโทรศัพท์ 28. ซอฟท์แวร์ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสำหรับส่งข่าวสาร 29. ซอฟท์แวร์ใช้กระจายเสียง 30. ซอฟท์แวร์ทำให้ฐานข้อมูลสอดคล้องกัน 31. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเข้าฐานข้อมูล เรียกข้อมูลมาดูอย่างรวดเร็ว และการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบออนไลน์ 32. ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเฟิร์มแวร์ 33. โปรแกรมที่มีระบบปฏิบัติการ 34. โปรแกรมทำให้ข้อมูลสอดคล้องกัน 35. โปรแกรมที่เป็นเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 36. อุปกรณ์ชนิดพกพาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับ เก็บ และส่งข้อมูล และข้อความระบบไร้สาย 37. อุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถแกะรอยหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 38. ซอฟท์แวร์ใช้ส่งข้อความ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต และข้อมูลไปยังอุปกรณ์ชนิดพกพา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องบริการ 39. ซอฟท์แวร์สำหรับทำให้ข้อมูลระหว่างสถานีหรืออุปกรณ์เข้ากันได้ 40. เครื่องโทรสาร 41. เครื่องตอบรับที่มีระบบนำข้อมูลในฐานข้อมูลโทรศัพท์กลับมาใช้ 42. สื่อเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 43-45. แผ่นชิป แผ่นดิสก์ และเทปที่มีหรือสำหรับบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ 46. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม 47. หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว 48. อุปกรณ์ความจำชนิดโซลิตสเตท 49. เกมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดมือถือที่พกพาได้สำหรับการส่งและรับ สายโทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลดิจิตอล อุปกรณ์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดมือถือที่พกพาได้สำหรับใช้เป็นเครื่องเล่นออดิโอและวีดีโอในรูปแบบดิจิตอล อุปกรณ์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดมือถือที่พกพาได้สำหรับใช้เป็นคอมพิวเตอร์มือถือ เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอล ออกาไนเซอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ สมุดโน้ตแบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์และกล้องถ่ายรูป ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดมือถือสำหรับการรับและส่งข้อมูลแบบไร้สาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดมือถือซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานในการเล่นวีดีโอ คุยโทรศัพท์ รับส่งข้อความ ถ่ายรูป และส่งข้อมูลเสียง ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน เครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ชนิดที่สามารถเห็นหน้ากันได้ขณะคุย

เครื่องเล่นวีดีโอเกมชนิดตั้งเป็นเอกเทศ ตู้พินบอล ตู้เกมที่ตั้งตามศูนย์การค้า เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดมือถือ วีดีโอ เกมชนิดหยอดเหรียญ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเล่น โทรศัพท์ของเล่น เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบกลไกอัตโนมัติหรือแบบหยอดเหรียญ ยกเว้นที่ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ วีดีโอเกมที่ไม่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เกมแบบอัตโนมัติหรือหยอดเหรียญ เครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ยกเว้นชนิดใช้หยอดเหรียญหรือปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เกมที่ใช้กับวีดีโอที่ไม่ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ของเล่นจำลองที่ทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ของเล่นจำลองที่เคลื่อนไหวได้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเล่นเกมเพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก ของเล่นชนิดมีเสียงดนตรี รถของเล่นระบบแบตเตอรี่ที่ควบคุมด้วยรีโมท หุ่นเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ประกอบของหุ่นเครลื่อนไหวที่เป็นของเล่น เกมกระดาน เกมที่ต้องเล่นโดยใช้ไพ่ ไพ่ของเล่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอล สมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์เอนกประสงค์ สมุดพกอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์บันทึก ส่ง และทำซ้ำ ซึ่งเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น สื่อบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก เครื่องเล่นเอ็มพี 3 เครื่องเล่นเสียงและวีดีโอในรูปแบบดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เครื่องบอกพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกผ่านดาวเทียม (จีพีเอส) โทรศัพท์ เครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ บอร์ดความจำ จอมอนิเตอร์ จอแสดงผล คีย์บอร์ด สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ โมเด็ม เครื่องพิมพ์ใช้กับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ชนิดเห็นภาพหน่วยขับจานบันทึก กล้องถ่ายรูป ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์จัดการระบบโทรศัพท์ ซอฟท์แวร์อีเมล์และการรู้จำ ซอฟท์แวร์ใช้ส่งข้อความและอีเมล์ ซอฟท์แวร์ใช้ในการติดตามตัวบุคคล ซอฟท์แวร์ทำให้ฐานข้อมูลสอดคล้องกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเข้าถึง ค้นผ่าน และค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมทำให้ข้อมูลสอดคล้องกัน และโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและคอมพิวเตอร์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือใช้สำหรับการรับและหรือการส่งข้อมูลแบบไร้สายโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความ อุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถแกะรอยหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซอฟท์แวร์ใช้ในการรับส่งข้อความ อีเมล์บนอินเตอร์เน็ตและหรือข้อมูลไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพาหนึ่งหรือมากกว่าจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องเวิฟเวอร์ ซอฟท์แวร์สำหรับการทำข้อมูลให้สอดคล้องกันระหว่างอุปกรณ์หรือสถานีปลายทางกับอุปกรณ์หรือสถานีต้นทาง

เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องและอุปกรณ์เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพา นอกเหนือจากใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด Baker & McKenzie Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2636 2000 โทรสาร 0 2636 2111
E-mail: bmta@bakermckenzie.com

Abdulrahim Place 25th Floor, 990 Rama IV Road, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2636 2000 Fax.: +66 2636 2111
E-mail: bmta@bakermckenzie.com
ผู้ติดต่อ 1.นางสาวฐานิยา อนุชิตโอฬาร (บั๊ม)
มือถือ: 08 5980 2304, 08 6577 9958
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901
Miss Thaniya Anuchitolarn
Mobile: +668 5980 2304, +668 6577 9958
Tel.: +66 2636 2000 Ext. 4901

2.นายกันตพัฒน์ ฟ้าวิทยะพัฒน์
มือถือ: 08 1848 3811
Mobile: +668 1848 3811

3.นายชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901

4.นายกิตติธร บุณยเกียรติ
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901
เว็บไซต์ www.bakermckenzie.com
หมายเหตุ นายธีรพล สุวรรณประทีป
นางสาวสยุมพร สุจินตัย
นางกนกลักษณ์ มหัตเดชกุล
นายนนท์ หรยางกูร
นายชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ
เจ้าของสิทธิ แอปเปิ้ล อิงค์. APPLE INC.
สัญชาติ อเมริกัน
ที่อยุ่ 1 อินฟินิท ลูพ คูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.