ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า UNREAL
สินค้า/บริการ โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเกมสำหรับเครื่องเล่นวีดีโอเกมเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ โปรแกรมเกมสำหรับใช้กับเกมทีวีแบบหยอดเหรียญ วีดีโอเทปที่ใช้บันทึกภาพยนตร์หรือการแสดงละคร แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่ใช้บันทึกภาพยนตร์หรือการแสดงละคร แผ่นซีดีที่ใช้บันทึกภาพยนตร์หรือการแสดงละคร แผ่นดีวีดีที่ใช้บันทึกภาพยนตร์หรือการแสดงละคร เอกสารตีพิมพ์เกี่ยวกับวีดีโอเกม หนังสือนวนิยายเกี่ยวกับวีดีโอเกม หนังสือการ์ตูน หนังสือคู่มือการเล่นเกม หนังสือเฉลยเกม ของเล่นที่เป็นหุ่นรูปร่างต่างๆ เกมที่ใช้ไพ่หรือการ์ด เกมเล่นบนกระดาน
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ สำนักกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ Dej-Udom & Associates
ที่อยู่ เลขที่ 942/142-3 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2233 0055 โทรสาร 0 2236 6681
E-mail: ip@dejudom.com

Charn Issara Tower I 9th Floor, 942/142-3, Rama IV Road, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2233 0055 Fax.: +66 2236 6681
E-mail: ip@dejudom.com
ผู้ติดต่อ 1.ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์
โทรศัพท์ 0 2233 0055
Dr. Poondej Krairit
Tel.: +66 2233 0055
E-mail: poondej@dejudom.com

2.นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์
โทรศัพท์ 0 2233 0055

3. นางสาวบุษยมาส ภูริเสถียร
เว็บไซต์ www.dejudomlaw.com
หมายเหตุ ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์
นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์
เจ้าของสิทธิ อีปิค เกม อิงค์ EPIC GAME INC
สัญชาติ
ที่อยุ่
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.