ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า BMW
สินค้า/บริการ เครื่องอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบเครื่องยนต์ดังกล่าว
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 719 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2639 1955-6 โทรสาร 0 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th

719 Si Phya Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2639 1955 Fax.: +66 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th
ผู้ติดต่อ นายพีรพล แก้วด้วง
Mobile: + 66 (0) 81 657 1107

นายวชิระ สาระจันทร์
Mobile: 0816478270

นายวันชัย ผาไธสง
Mobile: 0922485849
เว็บไซต์ www.dsb.co.th
หมายเหตุ นายรุทร นพคุณ
T. 02-639-1955 #257
เจ้าของสิทธิ ไบเรเซอร์ มอเทอเรน แวกเคอ
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW)
สัญชาติ เยอรมัน
ที่อยุ่ Petuelring 130, 80809 Munich, Germany
เพอทิวเอลริง 130, 80809 มิวนิค
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.