ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า ACE12
สินค้า/บริการ รองเท้า (ยกเว้นรองเท้ากีฬา) รองเท้ากีฬา รองเท้าผ้าใบ และรองเท้ายาง
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์
ที่อยู่ เลขที่ 757,759 ซอยอ่อนนุช 11 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0 2331 0165
ผู้ติดต่อ นายชาญชัย ศุภดิลกลักษณ์
โทร. 0 2331 0165
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ รองเท้า เอส.ซี.เอส
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ 141/9 หมู่ที่ 5 ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท 77
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2331 0165
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.