ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า BIRKENSTOCK
สินค้า/บริการ รองเท้า รองเท้ากีฬา พื้นนอกรองเท้า พื้นในรองเท้า แผ่นรองและแผ่นหุ้มรองรับเท้าภายในรองเท้า ส่วนบนรองเท้าที่ตัดขึ้นรูปไว้แล้ว แผ่นรองสำหรับใช้กับพื้นในรองเท้า แผ่นรองสำหรับใช้กับแผ่นหุ้มรองรับเท้า พื้นรองเท้าชั้นกลาง พื้นรองเท้าชั้นใน
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 719 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2639 1955-6 โทรสาร 0 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th

719 Si Phya Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2639 1955 Fax.: +66 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th
ผู้ติดต่อ นายพีรพล แก้วด้วง
Mobile: + 66 (0) 81 657 1107

นายวชิระ สาระจันทร์
Mobile: 0816478270

นายวันชัย ผาไธสง
Mobile: 0922485849
เว็บไซต์ www.dsb.co.th
หมายเหตุ นายรุทร นพคุณ
T. 02-639-1955 #257
เจ้าของสิทธิ เบอร์เคนสต๊อค ออร์โธเพดี จีเอ็มบีเอช แอนด์ โก., เคจี
สัญชาติ เยอรมัน
ที่อยุ่ ไรน์สตร๊าสเซอ 2-4, 53560 เวทเทลชอสส์, เยอรมันนี
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.