ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า Cherry Karn
สินค้า/บริการ เครื่องสำอางถนอมผิว เครื่องสำอางแต่งตา เครื่องสำอางแต่งแก้ม เครื่องสำอางแต่งปาก แป้งผัดหน้า
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายธวัชชัย จงรักษ์ลิขิต
ที่อยู่ เลขที่ 6/215 ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ผู้ติดต่อ นายธวัชชัย จงรักษ์ลิขิต
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ เอส.เอส.เอส โปรดักส์
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ 2/148 หมู่บ้านพิมานนิเวศน์ ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2591 4324
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.