ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า CANDY FLOWERS
สินค้า/บริการ กระเป๋าถือ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายธนิกกุล เจษฎากรวรกุล
ที่อยู่ เลขที่ 42/36 ซอยพระราม 2 ซอย 3 แยก 2 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจองทอง กรุงเทพมหานคร 10150
มือถือ: 08 6885 1888
ผู้ติดต่อ นายธนิกกุล เจษฎากรวรกุล
มือถือ: 08 6885 1888
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ นางสาวณนภัสสร์ ลิขิตวรรณวงศ์
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ เลขที่ 99/29 หมู่ 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
มือถือ 08 1553 0055
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.