ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า Y-CID
สินค้า/บริการ ชุดเครื่องสำอางใช้แต่งหน้า
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายเอกสิทธิ สุวรรณศรี
ที่อยู่ เลขที่ 6007/120 แฟลต 1 ซอยประชาสงเคราะห์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
มือถือ: 086 368 4277
ผู้ติดต่อ นายเอกสิทธิ สุวรรณศรี
มือถือ: 086 368 4277
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ นางสาวพัณณ์ชิตา นิธินันท์จิรกุล
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ เลขที่ 7/98 ซอยนวลจันทร์ 56 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.