ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า SKF
สินค้า/บริการ ตลับลูกปืนใช้กับยานพาหนะ ชุดตลับลูกปืนและห้องเพลงใช้กับยานพาหนะทางบก เบรกแบบดรัมใช้กับยานพาหนะทางบก จานเบรกใช้กับยานพาหนะทางบก เพลาข้อเหวี่ยงใช้กับยานพาหนะทางบก อุปกรณ์ต่อพ่วงใช้กับยานพาหนะทางบก เครื่องส่งกำลังใช้กับยานพาหนะทางบก ล้อเฟืองยานพาหนะทางบก ห้องเกียร์หรือห้องส่งกำลังใช้กับยานพาหนะทางบก ลูกกระทุ้งเพื่อกระตุ้นให้วาล์วไอดีหรือไอเสียทำงานใช้กับยานพาหนะทางบก ดุมล้อใช้กับยานพาหนะทางบก อุปกรณ์โครงสร้างยานพาหนะทางอากาศ ก้านสูบและสายเคเบิ้ลควบคุมการบิน ตลับลูกปืนเครื่องยนต์ยานพาหนะทางอากาศ ตลับลูกปืนหางเสือ ล้อและล้อเล็กๆ ที่หมุนได้รอบหรืออยู่กับที่ใช้กับยานพาหนะทางบก ตลับลูกปืนเครื่องยนต์ยานพาหนะทางน้ำแบบเจ็ท เครื่องกลไกขับเคลื่อนแบบพ็อต ตลับลูกปืนทางรถไฟ

ตลับลูกปืนใช้กับยานพาหนะ ชุดตลับลูกปืนและห้องเพลาใช้กับยานพาหนะทางบก เบรคแบบดรัม ดิสก์หรือจานเบรค เพลาข้อเหวี่ยงใช้กับยานพาหนะทางบก อุปกรณ์ต่อพ่วงยานพาหนะทางบก เครื่องส่งกำลังยานพาหนะทางบก ล้อเฟืองยาน พาหนะทางบก ห้องเกียร์หรือห้องส่งกำลังยานพาหนะทางบก ลูกกระทุ้งเพื่อกระตุ้นไว้วาล์วไอดีหรือไอเสียทำงาน ใช้กับยาน พาหนะทางบก ดุมล้อใช้กับยานพาหนะทางบก อุปกรณ์โครงสร้างของยานพาหนะทางอากาศ ก้านสูบ และสายเคเบิลควบคุมการบิน ตลับลูกปืนเครื่องยนต์ยานพาหนะทางอากาศ ตลับลูกปืนหางเสือเรือ ล้อและล้อเล็กๆ ที่หมุนได้รอบหรือ อยู่กับที่ใช้กับยาน พาหนะทางบก

ตลับลูกปืนใช้กับยานพาหนะ ชุดตลับลูกปืนและห้องเพลาใช้กับยานพาหนะทางบก ดิสก์หรือจานเบรค เบรคแบบดรัม เพลาข้อเหวี่ยง ใช้กับยานพาหนะทางบก อุปกรณ์ต่อพ่วงยานพาหนะทางบก เครื่องส่งกำลังยานพาหนะทางบก ล้อเฟืองยานพาหนะทางบก ห้องเกียร์หรือห้องส่งกำลังยานพาหนะทางบก ลูกกระทุ้งเพื่อกระตุ้นให้วาล์วไอดี หรือไอเสียทำงานใช้กับยานพาหนะทางบก ดุมล้อใช้กับยานพาหนะทางบกอุปกรณ์ โครงสร้างของยานพาหนะทางอากาศ ก้านสูบและสายเคเบิลควบคุมการบิน ตลับลูกปืน เครื่องยนต์ยานพาหนะทางอากาศ ตลับลูกปืนหางเสือเรือ ล้อและล้อเล็ก ๆ ที่หมุนได้ รอบหรืออยู่กับที่ใช้กับยานพาหนะทางบก

แบริ่งชนิดลูกปืน แบริ่งชนิดลูกกลิ้ง แบริ่งชนิดเรียบ แบริ่งชนิดไฮดรอสเตติก ที่ผนึกตลับลูกปืน ที่หุ้มแบริ่ง ดรัมเบรคที่ไม่ใช้ กับยานพาหนะทางบก ดิสก์เบรคที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก เฟืองดอกจอก เครื่องจักรมัดฟอนข้าว ลูกรอกที่เป็นส่วนของ เครื่องจักร เพลาข้อเหวี่ยง เครื่องต่อประกบหรือข้อต่อ เครื่องส่งกำลัง ข้อต่อคาร์เดน ตัวขับเคลื่อน กระสวยเครื่องจักร เฟืองเกียร์ ห้องเกียร์ เพลาของเครื่องจักร ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ปลอกลูกปืน แท่นเลื่อนของลูกปืน สกรูลูกปืน สกรูแบบลูกกลิ้งหรือแบบหมุน เครื่องลดความเร็ว วงล้อที่เป็นส่วนของเครื่องจักร เครื่องโปรย ลูกกลิ้งต่อเชื่อม ปลายก้านสูบ สลักลูกสูบ ก้านสูบ แหวนยึดสปริง ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร ใบเลื่อยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร สปริงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร สว่านที่เป็นส่วนของเครื่องจักร เครื่องตัดใช้ในการบด เครื่องบด เครื่องจักรเจาะร่อง เครื่องเจาะรู/ร่อง เลื่อยที่เป็นส่วนของเครื่องจักร เครื่องคว้าน เครื่องตัดเส้นใย ที่จับเครื่องมือชนิดมีที่ใส่ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร ที่จับเครื่องมือชนิดไม่มีที่ใส่ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร เครื่องมือแยกชิ้นส่วนที่เป็นส่วนของเครื่องจักร ดอกสว่านเครื่องจักร เครื่องฉีดน้ำมันระบบไฮดรอลิก เครื่องสูบ แป้นเกลียวแบบไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร เครื่องมือถอนระบบไฮดรอลิคที่เป็นส่วนของเครื่องจักร เครื่องหล่อลื่น ชนิดใช้ความดัน เครื่องหล่อลื่นชนิดใช้น้ำมัน เครื่องมือหล่อลื่นที่เป็นส่วนของเครื่องจักร ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องมือ หล่อลื่นที่เป็นส่วนของเครื่องจักร กระสวยปั่นด้ายที่เป็นส่วนของเครื่องจักร ลูกกลิ้งใช้ในการลาก/ดึงที่เป็นส่วนของเครื่องจักร ที่หมุนชนิดมีเท้าถีบที่เป็นส่วนของเครื่องจักร ลูกกลิ้งชนิดมีด้ามที่เป็นส่วนของเครื่องจักร ลูกกลิ้งเบี้ยว ที่ใส่กระสวย ลูกรอก สำหรับดึงหรือยกของหนัก ลูกรอกใช้นำร่องเพื่อเพิ่มความตึงให้สายพาน ลูกกระทุ้งที่เป็นส่วนของเครื่องจักร แขนถ่วงน้ำหนัก ลูกตุ้มที่เป็นส่วนของเครื่องจักร แบริ่งชนิดมีลูกกลิ้งด้านบน แบริ่งชนิดมีลูกกลิ้งด้านล่าง เครื่องมือหล่อลื่นใช้กับกระสวย ปั่นด้ายที่เป็นส่วนของเครื่องจักร เครื่องป้อนเส้นด้าย ที่ปั่นด้ายชนิดปลายเปิดที่เป็นส่วนของเครื่องจักร

แบริ่งชนิดลูกปืน (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) แบริ่งชนิดลูกกลิ้ง (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) แบริ่งชนิดเรียบ (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ฝาประกับเพลาแบบใช้แรงดันน้ำ (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ที่ผนึกตลับลูกปืน (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ที่หุ้มแบริ่ง (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ปลอกวงแหวนหุ้มสายพานเพื่อลดการ ชำรุด (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ลูกรอก (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) เพลาข้อเหวี่ยง (ส่วนประกอบของ เครื่องจักร) เครื่องต่อประกบหรือข้อต่อ เครื่องส่งกำลัง ข้อต่อคาร์เดน (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ตัวขับเคลื่อน (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) กระสวยเครื่องจักร เฟืองเกียร์ (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ห้องเกียร์ (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) เพลาของเครื่องจักร ปลอกลูกปืน (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) แท่นเลื่อนของลูกปืน (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) สกรูลูกปืน (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) สกรูแบบลูกกลิ้ง หรือแบบหมุน (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ลูกกลิ้งต่อเชื่อม (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ปลายก้านสูบ (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) เครื่องฉีดน้ำมันระบบไฮโดรลิค เครื่องสูบ แป้นเกลียวแบบไฮดรอลิค เครื่องมือถอนระบบไฮดรอลิค เครื่องหล่อลื่นชนิดใช้ความดัน เครื่องหล่อลื่นชนิดใช้น้ำมัน เครื่องอัดฉีดน้ำมัน หล่อลื่น จาระบีแบบอัตโนมัติ กระสวยปั่นด้าย (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ลูกกลิ้งใช้ในการลาก/ดึง (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ที่หมุนชนิดมีที่เหยียบ (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ลูกกลิ้งชนิดมีด้าม (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ลูกกลิ้งเบี้ยว (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ที่ใส่กระสวย (ส่วนประกอบของ เครื่องจักร) ลูกรอกสำหรับดึงหรือยกของหนัก (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ลูกรอกใช้นำร่องเพื่อเพิ่มความตึง ให้สายพาน (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) ลูกกระทุ้ง (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) แขนถ่วงน้ำหนักลูกตุ้ม (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) แบริ่งชนิดมีลูกกลิ้งด้านบน (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) แบริ่งชนิดมีลูกกลิ้งด้านล่าง (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) เครื่องหล่อลื่นใช้กับกระสวยปั่นด้าย เครื่องป้อนเส้นด้าย ที่ปั่นด้ายชนิดปลายเปิด (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) แบริ่งแบบผนึก (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ เครื่องกลไกตั้งศูนย์ แบริ่งแบบกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) แบริ่งแบบไวต่อสิ่ง กระตุ้นโดย การเคลื่อนไหว (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) แบริ่งแบบเคลือบ (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) เครื่องกระตุ้น กลไกให้ทำงาน เครื่องกระตุ้นหรือเร่งระบบกลไกไฟฟ้าที่เป็นชุด กลไกกระตุ้นกับระบบเคลื่อนที่เป็นแนวตรง เครื่องที่มีระบบการหาตำแหน่ง ฝาประกับเพลาชนิดเคลื่อนที่เป็นแนวตรง (ส่วนประกอบของเครื่องจักร) เครื่องนำทางชนิดเคลื่อนที่เป็นแนวตรง แบริ่งที่เป็นแม่เหล็ก (ส่วนประกอบของเครื่องจักร)
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Tilleke & Gibbins International Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2056 5555 โทรสาร 0 2056 5678

Supalai Grand Tower 26th Floor, 1011 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.
Tel.: +66 2056 5555 Fax.: +66 2056 5678
ผู้ติดต่อ 1.คุณสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง (หลี)
มือถือ: 093-591-9465
Mobile: +6693-591-9465
e-mail: sukontip.j@tilleke.com

2.คุณวิรามฤดี โมกขะเวส (พิ้งค์)
มือถือ: 084-745-9454
Mobile: +6684-745-9454
e-mail: wiramrudee.m@tilleke.com

3.คุณสืบสิริ ทวีผล
มือถือ: 081-842-1321
Mobile: +6681-842-1321
e-mail: suebsiri.t@tilleke.com

4.คุณปาริชาติ โมไนยกุล
มือถือ: 081-787-4595
Mobile: +6681-787-4595
e-mail: parichart.m@tilleke.com
เว็บไซต์ www.tilleke.com
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ อ๊าคเตียโบลาเก็ท เอสเคเอฟ AB SKF
สัญชาติ สวีเดน
ที่อยุ่ เอสอี-415, 50, กือเตเบอร์ก, ประเทศสวีเดน ?
เว็บไซต์ www.skf.com
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.