ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า L&M
สินค้า/บริการ ยาสูบที่ยังไม่ได้แต่งหรือที่แต่งแล้ว ซิการ์ บุหรี่ ซิการ์มวนเล็ก ยาสูบมวนเอง ยาสูบใช้กับกล้องยาสูบ ยาสูบใช้เคี้ยว ยาสูบที่มียานัตถุ์ บุหรี่ที่ทำจากยาเส้นและกานพลูของอินโดนีเซีย ยาสูบเทียมไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ อุปกรณ์ใช้ในการสูบบุหรี่ กระดาษมวนบุหรี่ หลอดสูบบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ กระป๋องดีบุกใส่ยาสูบ กล่องบุหรี่ที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า ที่เขี่ยบุหรี่ที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า กล้องยาสูบ เครื่องมวนบุหรี่ขนาดพกพา ที่จุดยาสูบ ไม้ขีดไฟ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Tilleke & Gibbins International Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2056 5555 โทรสาร 0 2056 5678

Supalai Grand Tower 26th Floor, 1011 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.
Tel.: +66 2056 5555 Fax.: +66 2056 5678
ผู้ติดต่อ 1.คุณสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง (หลี)
มือถือ: 093-591-9465
Mobile: +6693-591-9465
e-mail: sukontip.j@tilleke.com

2.คุณวิรามฤดี โมกขะเวส (พิ้งค์)
มือถือ: 084-745-9454
Mobile: +6684-745-9454
e-mail: wiramrudee.m@tilleke.com

3.คุณสืบสิริ ทวีผล
มือถือ: 081-842-1321
Mobile: +6681-842-1321
e-mail: suebsiri.t@tilleke.com

4.คุณปาริชาติ โมไนยกุล
มือถือ: 081-787-4595
Mobile: +6681-787-4595
e-mail: parichart.m@tilleke.com
เว็บไซต์ www.tilleke.com
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ ฟิลิป มอร์ริส โปรดัคส์ เอส.อา. Philip Morris Products S.A.
สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์
ที่อยุ่ 3 เก ชองเรนาด์ นูชาเตล 2000 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.