ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า tend
สินค้า/บริการ สวิทช์ใช้สำหรับปิดเปิดไฟฟ้า ไฟสัญญาณแผงต่อสายไฟ
เว็บไซต์ http://www.tend.com.tw/eng/
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ออกัสท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด August International Co., Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 45/5 ถนนดำรงรักษ์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
มือถือ: 08 8919 1945
ผู้ติดต่อ มือถือ: 08 8919 1945
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ บริษัท ออกัสท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด August International Co., Ltd.
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ เลขที่ 45/5 ถนนดำรงรักษ์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
มือถือ 08 8919 1945
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.