ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า ZESPRI
สินค้า/บริการ ผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว ผลไม้ที่ทำให้แห้งแล้ว ผลไม้ที่ปรุงสำเร็จแล้ว เยลลี่ แยม

ขนมหวาน ขนมปัง ขนมเค้ก ขนมคุกกี้ ขนมปังกรอบ ไอศกรีม น้ำตาล น้ำผึ่ง น้ำเชื่อม

ผลกีวีสด

น้ำอัดลม น้ำแร่ เครื่องดื่มรสผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำดื่ม น้ำโซดา สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำเครื่องดื่ม

แป้งทำอาหาร สิ่งที่เตรียมขึ้นทำจากธัญพืช ขนมปัง เพสตรี/เพสตี ขนมหวาน น้ำซอส

ผลไม้ ผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้ธรรมชาติ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด Baker & McKenzie Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2636 2000 โทรสาร 0 2636 2111
E-mail: bmta@bakermckenzie.com

Abdulrahim Place 25th Floor, 990 Rama IV Road, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2636 2000 Fax.: +66 2636 2111
E-mail: bmta@bakermckenzie.com
ผู้ติดต่อ 1.นางสาวฐานิยา อนุชิตโอฬาร (บั๊ม)
มือถือ: 08 5980 2304, 08 6577 9958
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901
Miss Thaniya Anuchitolarn
Mobile: +668 5980 2304, +668 6577 9958
Tel.: +66 2636 2000 Ext. 4901

2.นายกันตพัฒน์ ฟ้าวิทยะพัฒน์
มือถือ: 08 1848 3811
Mobile: +668 1848 3811

3.นายชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901

4.นายกิตติธร บุณยเกียรติ
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901
เว็บไซต์ www.bakermckenzie.com
หมายเหตุ นายธีรพล สุวรรณประทีป
นางสาวสยุมพร สุจินตัย
นางกนกลักษณ์ มหัตเดชกุล
นายนนท์ หรยางกูร
นายชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ
เจ้าของสิทธิ
สัญชาติ
ที่อยุ่
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.