ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า COFFEE-MATE
สินค้า/บริการ นม ครีมที่ทำจากนม นมเปรี้ยว นมเทียม ครีมเทียม น้ำมันใช้เป็นอาหาร ไขมันใช้เป็นอาหาร โปรตีนใช้เป็นอาหาร
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ซิโก้ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด ZicoLaw (Thailand) Limited
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 17 ยูนิต 1702 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2667 7588 โทรสาร 0 2677 7589

Q. House Lumpini Building 17th Floor, Unit 1702 No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand.
Tel.: +66 2677 7588 Fax.: +66 2677 7589
ผู้ติดต่อ 1.นายธิติรัชต์ วัฒนชีวโนปกรณ์
โทรศัพท์ 0 2667 7588
Mr. Titirat Wattanachewanopakorn
Tel.: +66 2667 7588
E-mail: titirat.w@zicolaw.com

2.นายณัฐพล อร่ามเมือง
โทรศัพท์ 0 2667 7588
เว็บไซต์ http://www.zicolaw.com/contact-us/thailand/
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ. Societe des Produits Nestle S.A.
สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์
ที่อยุ่ 1800 เวเว่ย์, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.