ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า UNIK Konigsberg
สินค้า/บริการ ลูกถ้วยไฟฟ้าเจียรหิน
แผ่นตัดกระเบื้อง แผ่นเจียรกระเบื้อง
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ
ที่อยู่
ผู้ติดต่อ
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ นายสมคิด วีระพงศ์สกุล
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ 232/1 ตรอก บ้านอู่ (เจริญกรุง 46) ถนน เจริญกรุง เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
หมายเหตุ โทร. 083-776-7557, 02-2339902
แฟกซ์. 02-237-3207
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.