ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า CETAPHIL
สินค้า/บริการ ยารักษาโรคผิวหนัง
เครื่องสำอางที่เตรียมขึ้นสำหรับดูแลถนอมผิว สารที่เตรียมขึ้นเพื่อทำความสะอาดสำหรับดูแลถนอมผิว สารที่เตรียมขึ้นเพื่อทำความสะอาดสำหรับใช้กับร่างกาย สบู่หอม สบู่ถูตัว
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 719 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2639 1955-6 โทรสาร 0 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th

719 Si Phya Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2639 1955 Fax.: +66 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th
ผู้ติดต่อ นายพีรพล แก้วด้วง
Mobile: + 66 (0) 81 657 1107

นายวชิระ สาระจันทร์
Mobile: 0816478270

นายวันชัย ผาไธสง
Mobile: 0922485849
เว็บไซต์ www.dsb.co.th
หมายเหตุ นายรุทร นพคุณ
T. 02-639-1955 #257
เจ้าของสิทธิ เนสท์เล่ สกิน เฮลธ์ เอส.เอ Nestle Skin Health S.A
สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์
ที่อยุ่ ดรัตตา-เพลเล่ 2 1018 โลซาน, สวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.