ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า GALDERMA
สินค้า/บริการ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องรังสีวิทยาใช้ในทางการแพทย์ เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เครื่องสูดดมยาใช้ในทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ใช้ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เครื่องมือทางการแพทย์ใช้ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ เครื่องมือทางการแพทย์ใช้ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ เครื่องและเครื่องมือทางการแพทย์ใช้ในการรักษาโรคและความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนัง เครื่องและเครื่องมือทางการแพทย์ใช้ในการรักษาโรคและความผิดปกติเกี่ยวกับผม
เครื่องสำอางถนอมผิว เครื่องสำอางถนอมผม เครื่องสำอางใช้สมานผิวเพื่อเสริมสวย ครีมทาผิวใช้เสริมสวย โลชั่นทาผิวใช้เสริมสวย
เครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการรักษาความผิดปกติของสภาพผิว เครื่องที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการรักษาความผิดปกติของสภาพผิว โคมไฟที่ใช้ในทางการแพทย์เครื่องเลเซอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ภาชนะสำหรับใช้ใส่ยา เครื่องฉีดพ่นที่ใช้ในทางการแพทย์ หลอดและเข็มฉีดยาที่ใช้ในทางการแพทย์
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 719 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2639 1955-6 โทรสาร 0 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th

719 Si Phya Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2639 1955 Fax.: +66 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th
ผู้ติดต่อ นายพีรพล แก้วด้วง
Mobile: + 66 (0) 81 657 1107

นายวชิระ สาระจันทร์
Mobile: 0816478270

นายวันชัย ผาไธสง
Mobile: 0922485849
เว็บไซต์ www.dsb.co.th
หมายเหตุ นายรุทร นพคุณ
T. 02-639-1955 #257
เจ้าของสิทธิ เนสท์เล่ สกิน เฮลธ์ เอส.เอ Nestle Skin Health S.A
สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์
ที่อยุ่ ดรัตตา-เพลเล่ 2 1018 โลซาน, สวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.