ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า DOOWON
สินค้า/บริการ เครื่องปรับอากาศใช้กับยานพาหนะ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สุภาพร คอนชัลแทนด์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 98/60 ม.เมืองเอกบางปู อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 095-115-9678
ผู้ติดต่อ นายจีระศักดิ์ สุวรรณะรุจิ
โทรศัพท์ 095-115-9678
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณะรุจิ
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ เลขที่ 141/14 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 088-009-1880
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.