ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า Ocean Pack
สินค้า/บริการ กระเป๋าสะพาย
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นางสาวสกนธ์ทิพย์ นามสง่า
ที่อยู่ 229/39 ซ. ร่มเกล้า 15 ถ. ร่มเกล้า แขวง แสนแสบ เขตมีนบุรี 10510
โทร. 083 815 0087
ผู้ติดต่อ
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ 80/1 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0 2744 6350-4
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.