ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า ํYUKEN
สินค้า/บริการ เครื่องปั๊มน้ำ วาล์ว (ส่วนของเครื่งจักร) กระบอกสูบของเครื่องยนต์ กระบอกสูบของเครื่องจักร กระบอกสูบของมอเตอร์ อุปกรณ์ส่งกำลังของเครื่องจักร ที่กรอง(ส่วนของเครื่องจักร) เครื่องกรอง (ส่วนของเครื่องจักร) เครื่องให้ความเย็นกับน้ำมันระบบไฮดรอลิกในเครื่องยนต์ เครื่องควบคุมระบบไฮดรอลิคสำหรับเครื่องยนต์ เครื่องควบคุมระบบไฮดรอลิคสำหรับมอเตอร์ เครื่องควบคุมระบบไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักร เครื่องปั๊มน้ำมันระบบไฮดรอลิก มอเตอร์ระบบไฮดรอลิกแบบใช้น้ำมันที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก ชุดถังน้ำมันเครื่องต้นกำลัง เครื่องยนต์ไฮดรอลิกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก มอเตอร์ไฮดรอลิกที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบกค้อนไฮดรอลิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ สำนักกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ Dej-Udom & Associates
ที่อยู่ เลขที่ 942/142-3 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2233 0055 โทรสาร 0 2236 6681
E-mail: ip@dejudom.com

Charn Issara Tower I 9th Floor, 942/142-3, Rama IV Road, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2233 0055 Fax.: +66 2236 6681
E-mail: ip@dejudom.com
ผู้ติดต่อ 1.ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์
โทรศัพท์ 0 2233 0055
Dr. Poondej Krairit
Tel.: +66 2233 0055
E-mail: poondej@dejudom.com

2.นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์
โทรศัพท์ 0 2233 0055

3. นางสาวบุษยมาส ภูริเสถียร
เว็บไซต์ www.dejudomlaw.com
หมายเหตุ ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์
นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์
เจ้าของสิทธิ ยูเคน โคเกียว โค., แอลทีดี.
สัญชาติ ญี่ปุ่น
ที่อยุ่ 4-34, คามิซูชิดานะ-นากะ 4 โชม, อายาเซะ-ชิ, คานากาวะ, ประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.