ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า CREAM BEAR
สินค้า/บริการ กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าถือใส่สิ่งของ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ
ที่อยู่
ผู้ติดต่อ
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ นายพีระวิทย์ เตชะวชิระมณี
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ 149/25 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร.091-789-9466
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.