ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า YKK
สินค้า/บริการ ซิป ตะขอชนิดใช้เกี่ยว แถบเทปที่เกาะเกี่ยวสำหรับติดยึดเสื้อผ้า ตะขอชนิดใช้ปรับขนาดความสั้นยาวได้ กระดุมที่ไม่ได้ทำจาก โลหะมีค่า กระดุมแป๊ป กระดุมเสื้อที่ไม่ได้ทำ จากโลหะมีค่า หัวเข็มขัดใช้ประดับเสื้อผ้า ตะขอและห่วงสำหรับเกี่ยว ตาไก่สำหรับ เสื้อผ้า ตัวยึดสายโลหะที่ไม่ได้ทำจากโลหะมีค่า ตัวหนีบสำหรับเสื้อผ้า ห่วงที่ติดเสื้อผ้าใช้หมุนได้ ตะขอสำหรับเสื้อผ้า ที่ยึดเข็มขัด หูหนีบสาย ดึงกางเกง ที่เปิดปิดกระเป๋าชนิด ใช้เลื่อนขึ้นลง วัสดุใช้รัดปลายเชือกกันลุ่ยใช้กับเสื้อผ้า ริบบิ้นใช้ในการตกแต่ง เสื้อผ้า แถบอีลาสติค ผ้าเทปใช้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้า แถบเทปใช้สำหรับรัด ดิ้นเงินดิ้นทอง แผ่นติดอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า เข็มหมุด เข็ม
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Tilleke & Gibbins International Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2056 5555 โทรสาร 0 2056 5678

Supalai Grand Tower 26th Floor, 1011 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.
Tel.: +66 2056 5555 Fax.: +66 2056 5678
ผู้ติดต่อ 1.คุณสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง (หลี)
มือถือ: 093-591-9465
Mobile: +6693-591-9465
e-mail: sukontip.j@tilleke.com

2.คุณวิรามฤดี โมกขะเวส (พิ้งค์)
มือถือ: 084-745-9454
Mobile: +6684-745-9454
e-mail: wiramrudee.m@tilleke.com

3.คุณสืบสิริ ทวีผล
มือถือ: 081-842-1321
Mobile: +6681-842-1321
e-mail: suebsiri.t@tilleke.com

4.คุณปาริชาติ โมไนยกุล
มือถือ: 081-787-4595
Mobile: +6681-787-4595
e-mail: parichart.m@tilleke.com
เว็บไซต์ www.tilleke.com
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ YKK Corporation
สัญชาติ ญี่ปุ่น
ที่อยุ่ 1 Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.