ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า GEL
สินค้า/บริการ รองเท้า รองเท้ากีฬา รองเท้าโปร่งมีสายคาด ถุงเท้า ถุงเท้ากีฬา ชุดกีฬา กางเกงกีฬา ถุงมือ หมวก หมวกแก๊ป เข็มขัด
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท มาซูวัลเลย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด Masuvalley and Partners Co., Ltd
ที่อยู่ 52 Suite1B, ซอย สุขุมวิท 39 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 02 262 0802
ผู้ติดต่อ คุณพฤหัส บุญชมภู (ปีเตอร์)
โทร 083 477 5620
E-mail : p.boonchomphu@masuvalley.com
โทร 02 262 0802
Fax 02 262 0801

คุณอารยา เหมรา (แนน)
โทร 087 334 9935
E-mail : a.hemara@masuvalley.com
เว็บไซต์ www.masuvalley.net
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ เอซิคส์ คอร์ปอเรชั่น ASICS CORPORATION
สัญชาติ
ที่อยุ่ 1-1 มินาโตจิมา-นาคามาชิ 7-โชเม, ชูโอ-กุ, นครโกเบ, เฮียวโงะ พรีเฟ็คเจอร์, ประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.