ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า ANJERI
สินค้า/บริการ กล่องทำจากพลาสติก
ชุดเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้า
จำหน่ายเครื่องสำอาง การกระจายสินค้า เก็บรักษาสินค้า โกดังเก็บสินค้า ขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางบก
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ
ที่อยู่
ผู้ติดต่อ
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ บริษัท เรย์ยันสกิน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ 388/45-46 หมู่บ้านบิซ แกลเลอเรีย ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์
หมายเหตุ โทร. 02-102-4298, 098-659-7795
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.