ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า GX
สินค้า/บริการ มอเตอร์และเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก) กังหันแก๊ส (ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก) มอเตอร์ และเครื่องยนต์ (ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก) เครื่องกรองที่ใช้กับเครื่องยนต์ เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฎิกิริยาและท่อ ไอเสียที่ใช้กับเครื่องยนต์ ส่วนปิดหุ้มและตัวเรือนที่ใช้กับเครื่องยนต์ เครื่องจักรและมอเตอร์ เครื่องอัดบรรจุอากาศเทอร์ โบ เครื่องอัดบรรจุอากาศเข้าลูกสูบ พัดลมใช้กับมอเตอร์และเครื่องยนต์ คอมเพรสเซอร์ หัวฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่อง ยนต์ อุปกรณ์จุดระเบิดเครื่องยนต์ เครื่องประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้กับมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ (ที่ไม่ใช้กับยาน พาหนะทางบก) เครื่องทดกำลัง เครื่องกรอง เพลาข้อเหวี่ยงและห้องข้อเหวี่ยงที่ใช้กับเครื่องจักร มอเตอร์และเครื่องยนต์ ท่อไอเสียที่ใช้กับมอเตอร์และเครื่องยนต์ เครื่องต่อต้านมลภาวะที่ใช้กับมอเตอร์และเครื่องยนต์ หัวเผา ลูกสูบ แหวน ลูกสูบ หม้อน้ำและสตาร์ทเตอร์ที่ใช้กับเครื่องยนต์และมอเตอร์ สายพานพัดลมที่ใช้กับเครื่องยนต์ คอยล์จุดระเบิดที่ใช้กับ เครื่องยนต์ เครื่องกรองน้ำมัน เครื่องกรองเชื้อเพลิง เครื่องทำไฟฟ้ากระแสสลับ วาล์วใช้กับเครื่องยนต์ กระบอกสูบของ เครื่องจักรและเครื่องยนต์ ฝาสูบเครื่องยนต์ ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง เครื่องสูบน้ำที่ใช้กับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ เครื่องเก็บเสียงใช้กับเครื่องยนต์
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Tilleke & Gibbins International Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2056 5555 โทรสาร 0 2056 5678

Supalai Grand Tower 26th Floor, 1011 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.
Tel.: +66 2056 5555 Fax.: +66 2056 5678
ผู้ติดต่อ 1.คุณสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง (หลี)
มือถือ: 093-591-9465
Mobile: +6693-591-9465
e-mail: sukontip.j@tilleke.com

2.คุณวิรามฤดี โมกขะเวส (พิ้งค์)
มือถือ: 084-745-9454
Mobile: +6684-745-9454
e-mail: wiramrudee.m@tilleke.com

3.คุณสืบสิริ ทวีผล
มือถือ: 081-842-1321
Mobile: +6681-842-1321
e-mail: suebsiri.t@tilleke.com

4.คุณปาริชาติ โมไนยกุล
มือถือ: 081-787-4595
Mobile: +6681-787-4595
e-mail: parichart.m@tilleke.com
เว็บไซต์ www.tilleke.com
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ ฮอนด้า มอเตอร์ โก., แอลทีดี Honda Motor Co., Ltd.
สัญชาติ ญี่ปุ่น
ที่อยุ่ 1-1, 2-โชเม, มินามิ-อา โอยามา มินาโต-กุ, โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.