ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า TERRACAN
สินค้า/บริการ ตัวถังรถยนต์ กันชนยานพาหนะ ประตูยานพาหนะ หน้าต่างยานพาหนะ กระจกหน้ารถ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท อาร์.ดับบลิว.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด
ที่อยู่ 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์ แอ๊ด เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผู้ติดต่อ น.ส.รัชดาวรรณ กีฬา, นายเสกสันต์ พันสิริ, น.ส.จุฬาลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์, น.ส.ชนาภา เลาหวัฒนภิญโญ โทรศัพท์ 02-261-2850, 089-882-8803, 082-670-2444, 083-176-9929
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ ฮุนได มอเตอร์ คัมปะนี HYUNDAI MOTOR COMPANY
สัญชาติ เกาหลี
ที่อยุ่ 231, ยางแจ-ดอง, เซียวโช-กุ, กรุงโซล, สาธารณรัฐเกาหลี
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.