ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า AMBRE SOLAIRE แอมเบอร์ โซเลียร์
สินค้า/บริการ ยาย้อมสำหรับผม โลชั่นสำหรับผม ครีมฟอกสีผม โลชั่นฟอกสีผม แชมพูสำหรับถนอมรักษาและตบแต่งผมให้สวยงาม ครีมสำหรับถนอมรักษาและตบแต่งผมให้ สวยงาม โลชั่นสำหรับถนอมรักษาและตบแต่งผมให้สวยงาม ครีมสำหรับดัดผม โลชั่นสำหรับดัดผม ครีมทำให้ผมอยู่ทรง โลชั่น ทำให้ผมอยู่ทรง ครีมสำหรับถนอมรักษาและตบแต่งผิวให้สวยงาม โลชั่นสำหรับถนอมรักษาและตบแต่งผิวให้สวยงาม ครีม สำหรับทากันแดด น้ำนมสำหรับทากันแดด โลชั่นสำหรับทากันแดด เยลสำหรับทากันแดด
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด Satyapon & Partners Limited
ที่อยู่ เลขที่ 140 อาคารวันแปซิฟิค เพลส ชั้น 9 ห้อง 909 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2254 8858 โทรสาร 0 2254 2550
E-mail: satyapon@satyapon.com

One Pacific Place, 9th Floor, 140 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand.
Tel.: +66 2254 8858 Fax.: +66 2254 2550
E-mail: satyapon@satyapon.com
ผู้ติดต่อ คุณดิเรกฤทธิ์ ภุมมางกูร ( โย่ง )
มือถือ: 0813744548
Mobile: +668 1374 4548

คุณเกรียงศักดิ์ สุขิตานนท์
มือถือ: 08 1443 5440
Mobile: +668 1443 5440

คุณสัตยะพล สัจจเดชะ
มือถือ: 08 1837 8855
Mr. Satyapon Sachdecha
Mobile: +668 1837 8855
E-mail: satyapon@satyapon.com
เว็บไซต์ www.satyapon.com
หมายเหตุ นายสัตยะพล สัจจเดชะ และ/หรือ นายกฤชวัชร์ ชัยนภาศักดิ์ และ/หรือ นายสุขเปรม สัจจเดชะ และ/หรือ นายเกรียงศักดิ์ สุขิตานนท์
เจ้าของสิทธิ ลอรีอัล L'OREAL
สัญชาติ ฝรั่งเศษ
ที่อยุ่ เลขที่ 14 รู โรยัล 75008 กรุงปารีส - ประเทศฝรั่งเศส
เว็บไซต์
หมายเหตุ นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งประเทศฝรั่งเศษ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.