ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า ANAIS ANAIS
สินค้า/บริการ น้ำหอม น้ำหอมโคโลญ น้ำหอมโอเดอทอยเลต เครื่องสำอางดับกลิ่นตัว เจลอาบน้ำ เกลือผสมน้ำอาบ(ไม่ใช้ในทางการแพทย์) สบู่ถูตัว ครีมทาหน้า น้ำนมทาหน้า โลชั่นทาหน้า เจลทาหน้า แป้งทาหน้า ครีมทาตัว น้ำนมทาตัว โลชั่นทาตัว เจลทาตัว แป้งทาตัว ครีมทามือ น้ำนมทามือ โลชั่นทามือ เจลทามือ แป้งทามือ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด Satyapon & Partners Limited
ที่อยู่ เลขที่ 140 อาคารวันแปซิฟิค เพลส ชั้น 9 ห้อง 909 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2254 8858 โทรสาร 0 2254 2550
E-mail: satyapon@satyapon.com

One Pacific Place, 9th Floor, 140 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand.
Tel.: +66 2254 8858 Fax.: +66 2254 2550
E-mail: satyapon@satyapon.com
ผู้ติดต่อ คุณดิเรกฤทธิ์ ภุมมางกูร ( โย่ง )
มือถือ: 0813744548
Mobile: +668 1374 4548

คุณเกรียงศักดิ์ สุขิตานนท์
มือถือ: 08 1443 5440
Mobile: +668 1443 5440

คุณสัตยะพล สัจจเดชะ
มือถือ: 08 1837 8855
Mr. Satyapon Sachdecha
Mobile: +668 1837 8855
E-mail: satyapon@satyapon.com
เว็บไซต์ www.satyapon.com
หมายเหตุ นายสัตยะพล สัจจเดชะ และ/หรือ นายกฤชวัชร์ ชัยนภาศักดิ์ และ/หรือ นายสุขเปรม สัจจเดชะ และ/หรือ นายเกรียงศักดิ์ สุขิตานนท์
เจ้าของสิทธิ ลอรีอัล L'OREAL
สัญชาติ ฝรั่งเศษ
ที่อยุ่ เลขที่ 14 รู โรยัล 75008 กรุงปารีส - ประเทศฝรั่งเศส
เว็บไซต์
หมายเหตุ นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งประเทศฝรั่งเศษ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.