ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า นางฟ้าไทย
สินค้า/บริการ น้ำมะนาว ปรุงรสอาหาร
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายสมจิต มุณีกร
ที่อยู่ เลขที่ 94/2 หมู่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
ผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 081-883-4294
เว็บไซต์
หมายเหตุ จำหน่ายน้ำมะนาว ปรุงรสอาหาร
เจ้าของสิทธิ บริษัท โชคมหาชัย เบเวอร์เรจ จำกัด
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ เลขที่ 19 หมู่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุครสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์
หมายเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2498243
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.