ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า CLARINS DOUBLE SERUM
สินค้า/บริการ เครื่องสำอางค์ใช้ถนอมผิวหน้าและผิวกาย ครีมเครื่องสำอางใช้ถนอมผิวหน้าและผิวกาย โลชั่นเครื่องสำอางใช้ถนอมผิวหน้าและผิวกาย
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายรุทร นพคุณ
ที่อยู่ 719 ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-639-1955
ผู้ติดต่อ นายรุทร นพคุณ

โทรศัพท์ 02 639 1955
เว็บไซต์
หมายเหตุ เคยทำงานที่ (บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด)
เจ้าของสิทธิ คลาแรงส์
สัญชาติ ฝรั่งเศส
ที่อยุ่ 9, รู ดู กองมังดังต์ ปิลอต์, 92200 เนยยี ซูร์ เซน, ประเทศฝรั่งเศส
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.