ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า NINJAGO
สินค้า/บริการ กระดาษใช้ในการพิมพ์ กระดาษใช้ในการวาดภาพ กระดาษเคลือบไข กระดาษใช้ทำสำเนา กระดาษเงิน กระดาษคาร์บอน กระดาษชำระ แผ่นกระดาษ กระดาษใช้สำหรับทำความสะอาด กระดาษแข็งใช้ในการบรรจุหีบห่อ กล่องทำด้วยกระดาษแข็งหรือกระดาษ ถุงกระดาษ แผ่นกระดาษรองจานบนโต๊ะอาหาร กล่องใส่หมวกทำด้วยกระดาษแข็ง ป้ายโฆษณาทำด้วยกระดาษหรือทำด้วยกระดาษแข็ง บังตาทำด้วยกระดาษ บัตรกระดาษ กระดาษหัวจดหมาย แผ่นกระดาษรองแก้ว สิ่งตีพิมพ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร หนังสือ นิตยสาร จดหมายข่าว หนังสือคู่มือและคู่มือการใช้ที่พิมพ์ไว้แล้ว สติกเกอร์ บัตรแลกเปลี่ยน สมุดเก็บสะสมสติกเกอร์และสมุดเก็บสะสมบัตรแลกเปลี่ยน จุลสาร ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร โปสเตอร์ ปฏิทิน วัสดุใช้ในการเข้าเล่มหนังสือ ภาพถ่าย ปกเครื่องเขียน ที่ลบคำผิด ไม้บรรทัดใช้เป็นเครื่องเขียน ชุดวาดเขียน ที่ใส่เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน แถบกาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน กระดานดำ แฟ้มเก็บเอกสารใช้ในสำนักงาน เครื่องห่อของใช้ในสำนักงาน ที่เสียบปากกา ที่ทำความสะอาดปากกา ไส้ดินสอ กระดาษใช้สำหรับเขียน ซองจดหมาย สมุดฉีกใช้เขียนและสมุดฉีกใช้วาด สมุดโน้ต ปากกา และดินสอ ที่ใส่ปากกาและดินสอ ที่เหลาดินสอ ยางลบ สารยึดติดใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน จานผสมสีน้ำ หมุดใช้กับงานวาดเขียน กระดานวาดเขียน ผ้าใบวาดรูป แบบลอกลาย ขาตั้งกระดานวาดรูป เครื่องมือวาดเขียน พู่กัน/แปรงทาสี เครื่องพิมพ์ดีดใช้ในสำนักงาน เครื่องผนึกซองจดหมายใช้ในสำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ ชุดอุปกรณ์การพิมพ์ชนิดพกพาที่ใช้ในสำนักงาน เครื่องย่อยกระดาษที่ใช้ในสำนักงาน เครื่องอัดสำเนา อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการเข้าเล่มหนังสือ คัตเตอร์ตัดกระดาษ เครื่องจ่าหน้าซองจดหมาย ตู้ใส่เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน วัสดุใช้ในการเรียนการสอนยกเว้นเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ วัสดุพลาสติกใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ไม่รวมอยู่ในจำพวกอื่น ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์ คู่มือสอนการต่อตัวต่อ กระดาษห่อของและป้ายติดของขวัญ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายมนูญ ช่างชำนิ
ที่อยู่ ห้อง 1401-3 ชั้น 14 อาคารทู แปซิฟิค เพลส เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้ติดต่อ
เว็บไซต์
หมายเหตุ โทร. 02-653-2730-3
เจ้าของสิทธิ เลโก จูริส เอ/เอส
LEGO JURIS A/S
สัญชาติ เดนมาร์ค
ที่อยุ่
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.