ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า BLANCPAIN
สินค้า/บริการ นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก นาฬิกาปลุก
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ซีเล็คทีฟ เทรดมาร์ค ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด Selective Trademark Union (Thailand) Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 26/31-32 ชั้น 2 อาคารทีพีไอ ถนนจันทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2678 6591 โทรสาร 0 2678 6592
ผู้ติดต่อ 1.คุณมาลา ตั้งประเสริฐ
มือถือ: 08 1647 6796
Mobile: +668 1647 6796
E-mail: mala_stu2000@yahoo.com

2.นายภานุพันธ์ ทัศนศรีวรการ
มือถือ: 08 1612 2895
Mobile: +668 1612 2895

3.นายภูเบศ มิ่งขวัญ
มือถือ: 09 9153 6545
Mobile: +669 9153 6545

4.นายบริรักษ์ ศรีพันธุ์วงศ์
มือถือ: 08 1627 3865
Mobile: +668 1627 3865

5.นายสาธิต มีทองคำ
มือถือ: 08 6067 3592
Mobile: +668 6067 3592
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ บลานซ์เพน เอส.เอ. Blacpain S.A.
สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์
ที่อยุ่ เลอ โรเชอร์ 12, 1348 เลอ บราซซูส, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์
หมายเหตุ (Blancpain AG) (Blancpain Ltd)
(บลานซ์เพน เอยี) (บลานซ์เพน แอลทีดี)
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.