ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า CERTINA
สินค้า/บริการ นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาฝังเพชร นาฬิกาพก นาฬิกาชนิดห้อยคอเป็นเครื่องประดับ นาฬิกาแขวนผนัง นาฬิกาตั้งโต๊ะ นาฬิกาปลุก ลูกตุ้มนาฬิกา นาฬิกาขนาดเล็กๆ นาฬิกาจับเวลา เครื่องโครโนมิเตอร์ ตัวเรือนนาฬิกา หน้าปัดนาฬิกา สายนาฬิกา สร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู เข็มกลัดที่ใช้เป็นเครื่องประดับ กระดุมข้อมือเสื้อ สร้อยคอ เพชร ทองคำ งาช้างสำหรับใช้เป็นเครื่องประดับ มุก หินมีค่า เข็มกลัดประดับเสื้อผ้า
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Tilleke & Gibbins International Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2056 5555 โทรสาร 0 2056 5678

Supalai Grand Tower 26th Floor, 1011 Rama 3 Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.
Tel.: +66 2056 5555 Fax.: +66 2056 5678
ผู้ติดต่อ 1.คุณสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง (หลี)
มือถือ: 093-591-9465
Mobile: +6693-591-9465
e-mail: sukontip.j@tilleke.com

2.คุณวิรามฤดี โมกขะเวส (พิ้งค์)
มือถือ: 084-745-9454
Mobile: +6684-745-9454
e-mail: wiramrudee.m@tilleke.com

3.คุณสืบสิริ ทวีผล
มือถือ: 081-842-1321
Mobile: +6681-842-1321
e-mail: suebsiri.t@tilleke.com

4.คุณปาริชาติ โมไนยกุล
มือถือ: 081-787-4595
Mobile: +6681-787-4595
e-mail: parichart.m@tilleke.com
เว็บไซต์ www.tilleke.com
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ เซอร์ติน่า เอจี (เซอร์ติน่า เอสเอ) (เซอร์ติน่า แอลทีดี)
สัญชาติ สวิส
ที่อยุ่ เชอแมง เดส์ ตูแรลลส์ 17, 2400 เลอ โลเกลอ, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.