ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า ALE
สินค้า/บริการ งานศิลปกรรมทำด้วยหินมีค่า งานศิลปกรรมทำด้วยโลหะมีค่า ทองคำ เงิน หินมีค่าที่ยังไม่ได้เจียระไน หินมีค่า ไข่มุก (อัญมณี) ลูกปัดที่ทำด้วยหินมีค่า ทองคำ เงินและหินมีค่าที่ยังไม่ได้เจียระไน เครื่องประดับกายทำด้วยลูกปัดเซอร์โคเนียมและลูกปัดเคลือบ เครื่องประดับกายทำด้วยอัญมณี สร้อยคอ แหวนใช้เป็นเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ เข็มกลัดใช้เป็นเครื่องประดับ เพชร กระดุมข้อมือเสื้อ เข็มกลัดเน็คไท เครื่องประดับที่เคลือบด้วยโลหะมีค่า นาฬิกา สายนาฬิกา โซ่คล้องนาฬิกา กล่องใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะมีค่า กล่องใส่นาฬิกา
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท อาร์.ดับบลิว.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด
ที่อยู่ 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์ แอ๊ด เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผู้ติดต่อ น.ส.รัชดาวรรณ กีฬา, นายเสกสันต์ พันสิริ, น.ส.จุฬาลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์, น.ส.ชนาภา เลาหวัฒนภิญโญ โทรศัพท์ 02-261-2850, 089-882-8803, 082-670-2444, 083-176-9929
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ แพนโดรา เอ/เอส
PANDORA A/S
สัญชาติ เดนมาร์ก
ที่อยุ่ โฮเวดเวเจน 2, 2600 กลอสตรัป, ประเทศเดนมาร์ก
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.