ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า TIMKEN
สินค้า/บริการ แบริ่งลูกกลิ้ง (ส่วนของเครื่องจักร) และส่วนประกอบของแบริ่งลูกกลิ้งดังกล่าว เสื้อแบริ่ง (ส่วนของเครื่องจักร) ฝาครอบ, ฝาปิด และส่วนประกอบของเสื้อแบริ่ง (ส่วนของเครื่องจักร) กระปุกเพลา (ส่วนของเครื่องจักร) ฝาครอบ, ฝาปิด, แหวนรอง และส่วนประกอบของกระปุกเพลา (ส่วนของเครื่องจักร) ฝาปิดสำหรับตัวส่งสารหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร เบรค (ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก) และส่วนประกอบของเบรคดังกล่าว เฟืองตัวหนอน และเกียร์ (ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก) เครื่องส่งกำลังเครื่องยนต์ (ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก) แบริ่ง (ส่วนของเครื่องจักร) ตลับลูกปืนของเพลาส่งกำลัง เพลาเครื่องจักร ลูกรอก (ส่วนของ เครื่องจักร) เครื่องยนต์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก ก้านลูกสูบของเครื่องจักร, มอเตอร์และเครื่องยนต์ เพลาข้อเหวี่ยง เครื่องต่อประกบที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก กระบอกสูบของมอเตอร์และเครื่องยนต์ เสื้อสูบและฝาสูบของมอเตอร์และเครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก คลัทช์ที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายรุทร นพคุณ
ที่อยู่ 719 ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-639-1955
ผู้ติดต่อ นายรุทร นพคุณ

โทรศัพท์ 02 639 1955
เว็บไซต์
หมายเหตุ เคยทำงานที่ (บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด)
เจ้าของสิทธิ เดอะ ทิมเคน คัมปะนี
สัญชาติ สหรัฐอเมริกา
ที่อยุ่ 4500 เมาท์ พลีเซนท์ สตรีท เอ็นดับเบิลยู, นอร์ธ แคนตัน, โอไฮโอ 44720, สหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.