ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า ABSOLUT, COUNTRY OF SWEDEN, ELYX
สินค้า/บริการ เหล้าวอดก้า สุรากลั่น
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายสัตยะพล สัจจเดชะ และ/หรือ นายกฤชวัชร์ ชัยนภาศักดิ์ และ/หรือ นายกฤษณะ มิ่งทองคำ และ/หรือ นายเกรียงศักดิ์ สุขิตานนท์
ที่อยู่ สำนักกฎหมายบริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เลขที่ 140 อาคารแปซิฟิค เพลส ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้ติดต่อ
เว็บไซต์
หมายเหตุ โทร. 02-254-8858
เจ้าของสิทธิ ดิ แอบโซลูท คัมปะนี อัคตีโบแลก The Absolut Company Aktiebolag
สัญชาติ สวีเดน
ที่อยุ่ เอสอี-117 97 สต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.