ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า BOSE
สินค้า/บริการ เครื่องแปลงสัญญาณเสียงเพื่อฟื้นซึ่งเสียง เครื่องลำโพง เครื่องประมวลผลกำลังไฟฟ้า เครื่องขยายกำลังไฟ เครื่องผกผันกระแสไฟ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท อาร์.ดับบลิว.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด
ที่อยู่ 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์ แอ๊ด เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผู้ติดต่อ น.ส.รัชดาวรรณ กีฬา, นายเสกสันต์ พันสิริ, น.ส.จุฬาลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์, น.ส.ชนาภา เลาหวัฒนภิญโญ โทรศัพท์ 02-261-2850, 089-882-8803, 082-670-2444, 083-176-9929
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ โบส คอร์ปอเรชั่น
BOSE CORPORATION
สัญชาติ อเมริกัน
ที่อยุ่ ฟลามิงแฮม มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.