ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า BOSE
สินค้า/บริการ ไมโครโฟน หูฟังชนิดสวมศีรษะ สายเคเบิ้ล ออดิโอ ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออดิโอ เครื่องเล่นซีดี เครื่องเปลี่ยนแผ่นซีดี ชุดเครื่องเสียงที่ประกอบด้วยชุดระบบลำโพง และเครื่องขยายกำลังเสียงและอย่างน้อยเครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นเทปและเครื่องจูนวิทยุอย่างใดอย่างหนึ่ง หูฟังเสียงออดิโอ และวีดีโอชนิดสวมศีรษะ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท อาร์.ดับบลิว.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด
ที่อยู่ 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์ แอ๊ด เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผู้ติดต่อ น.ส.รัชดาวรรณ กีฬา, นายเสกสันต์ พันสิริ, น.ส.จุฬาลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์, น.ส.ชนาภา เลาหวัฒนภิญโญ โทรศัพท์ 02-261-2850, 089-882-8803, 082-670-2444, 083-176-9929
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ โบส คอร์ปอเรชั่น
BOSE CORPORATION
สัญชาติ อเมริกัน
ที่อยุ่ ฟลามิงแฮม มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.