ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า SHIMANO
สินค้า/บริการ รถจักรยาน ดุมล้อจักรยาน ดุมฟันเฟืองด้านในที่ใช้กับรถจักรยาน คันปล่อยดุมอย่างรวดเร็วที่ใช้กับรถจักรยาน คันปล่อยเกียร์ที่ใช้กับรถจักรยาน คันเกียร์ที่ใช้กับรถจักรยาน เกียร์ด้านหน้าที่ใช้กับรถจักรยาน เกียร์ด้านหลัง ที่ใช้กับรถจักรยาน ตัวบังคับโซ่ที่ใช้กับรถจักรยาน ล้ออิสระที่ใช้กับรถจักรยาน เฟืองล้อตามที่ใช้กับรถจักรยาน ลูกกลิ้งติดอยู่กับหัวแกนเครื่องทำกระแสไฟฟ้าเป็นตัวถ่ายทอดกำลังจากล้อมาสู่ เครื่องทำกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับรถจักรยาน โซ่ที่ใช้กับรถจักรยาน ตัวบ่ายเบนโซ่ที่ใช้กับรถจักรยาน สายเกียร์ที่ใช้กับรถจักรยาน ข้อเหวี่ยงรถจักรยาน ชุดข้อเหวี่ยงที่ใช้กับรถจักรยาน เฟืองล้อขับที่ใช้กับรถจักรยาน บันไดรถจักรยาน สายรัดเท้าที่ใช้กับรถจักรยาน คันเบรครถจักรยาน เบรคหน้ารถจักรยาน เบรคหลังรถจักรยาน สายเบรครถจักรยาน ฝักเบรครถจักรยาน ขอบล้อรถจักรยาน ล้อรถจักรยาน ซี่ลวดล้อรถจักรยาน คลิพยึดซี่ลวดล้อที่ใช้กับรถจักรยาน โครงรองรับอานนั่ง ส่วนท้ายที่ใช้กับรถจักรยาน แกนของอานที่นั่งที่ใช้กับรถจักรยาน ที่ปล่อยแกนของอานนั่งอย่างรวดเร็วที่ใช้กับรถจักรยาน ส่วนบนของโครงตะเกียบล้อที่ใช้ประกอบรถจักรยาน โครงรถจักรยาน อุปกรณ์กันสะเทือนที่ใช้กับรถจักรยาน คันบังคับเลี้ยวที่ใช้กับรถจักรยาน แกนของคันบังคับเลี้ยวที่ใช้กับรถจักรยาน คันจับที่ใช้กับรถจักรยาน อานนั่ง ที่ใช้กับรถจักรยาน บังโคลนที่ใช้กับรถจักรยาน ขาตั้งรถจักรยาน ที่บรรทุกสัมภาระที่ใช้กับรถจักรยาน กระดิ่งที่ใช้กับรถจักรยาน แตรที่ใช้กับรถจักรยาน กระจกมองหลังที่ใช้กับรถจักรยาน เกียร์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับรถจักรยาน ที่บรรทุกแบบกระเป๋าที่ใช้กับรถจักรยาน
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายรุทร นพคุณ
ที่อยู่ 719 ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-639-1955
ผู้ติดต่อ นายรุทร นพคุณ

โทรศัพท์ 02 639 1955
เว็บไซต์
หมายเหตุ เคยทำงานที่ (บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด)
เจ้าของสิทธิ ชิมาโน, อิงค์.
สัญชาติ ญี่ปุ่น
ที่อยุ่ 3-77 โออิมัตซุ-โช ซากาอิ-กุ ซากาอิ ซิตี้ โอซากา 590-8577 ญี่ปุ่น
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.