ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า ACDelco
สินค้า/บริการ แบตเตอรี่ไฟฟ้า เครื่องเก็บประจุไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุ อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ เครื่องบันทึกคาสเซท เครื่องบันทึกเทป เครื่องเล่นแผ่นดิสค์บันทึกเสียง เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องเตือนภัยโจรกรรม กล่องต่อสาย สำหรับให้แสงสว่าง สายเคเบิลไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดความเร็ว เครื่องเปิดประตูไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ชุดอุปกรณ์ต่อปลายสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เครื่องวัดน้ำ ของเหลว และเชื้อเพลิง เครื่องแสดงความ ลาดชัน เครื่องวัดความลาดชัน เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นไมโครชิป เครื่องควบคุมไฟฟ้า เครื่องควบคุมความร้อน เครื่องระบบจุดระเบิด ชิ้นส่วนของเครื่องระบบจุดระเบิด
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท อาร์.ดับบลิว.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด
ที่อยู่ 689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์ แอ๊ด เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 32 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผู้ติดต่อ น.ส.รัชดาวรรณ กีฬา, นายเสกสันต์ พันสิริ, น.ส.จุฬาลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์, น.ส.ชนาภา เลาหวัฒนภิญโญ โทรศัพท์ 02-261-2850, 089-882-8803, 082-670-2444, 083-176-9929
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ เจนเนอรัล มอเตอร์ส แอลแอลซี
สัญชาติ อเมริกัน
ที่อยุ่ 300 เรอเนสซอง เซ็นเตอร์, นครดีทรอยท์, มลรัฐมิชิแกน 48265-3000, สหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.