ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า 3M
สินค้า/บริการ ไมโครฟิล์ม กล้องใช้กับไมโครฟิล์ม บัตรใช้กับไมโครฟิล์ม เครื่องล้างไมโครฟิล์ม เครื่องอัดไมโครฟิล์ม เครื่องทำสำเนาไมโครฟิล์ม เครื่องคงภาพไมโครฟิล์ม ซองเก็บรักษาไมโครฟิล์ม เครื่องพิมพ์ไมโครฟิล์ม เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม เครื่องฉายภาพเหนือศรีษะ เครื่องทดสอบไฟฟ้าสถิตย์ สายดินใช้สำหรับไฟฟ้าสถิตย์ เส้นใยนำแสง สายเคเบิลและวัสดุที่ใช้ต่อสายเคเบิล แผ่นบันทึกระบบแม่เหล็ก เทประบบแม่เหล็ก คาสเซทระบบแม่เหล็ก วีดีโอเทป เลเซอร์วีดีโอดิสค์ คอมแพคดิสค์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผงแสดงผลชนิดผลึกเหลว กล้องใช้กับงานศิลปกราฟฟิค เครื่องช่วยหายใจที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ ที่กรองแสง กล่องถ่ายรูป ไส้กรองของหน้ากากกรองอากาศช่วยในการหายใจ เสื้อผ้าป้องกันอุบัติเหตุ เสื้อผ้าป้องกันรังสี เสื้อผ้าป้องกันความร้อน เสื้อผ้าป้องกันกระสุน เสื้อผ้าป้องกันไฟ เสื้อผ้าป้องกันน้ำ เครื่องสวมศรีษะป้องกันอุบัติเหตุ เครื่องสวมศรีษะป้องกันรังสี เครื่องสวมศรีษะป้องกันไฟ เครื่องสวมศรีษะป้องกันกระสุน เครื่องสวมศรีษะป้องกันน้ำ แว่นตากันลมนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น หน้ากากกรองอากาศ หมวกสำหรับทำให้อากาศบริสุทธิ์ เครื่องควบคุมสัญญาณจราจร เครื่องดับเพลิง เครื่องที่ใช้ทำความสะอาดแบบไฟฟฟ้าหรืออัตโนมัติ เครื่องจ่ายเทปกาวแบบไฟฟ้าหรืออัตโนมัติ เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา เครื่องทดสอบความร้อน เครื่องอุปกรณ์ใช้ในการบันทึกส่งและทำซ้ำเสียงและ/หรือภาพ เครื่องถ่ายทอดทางดาวเทียม ฟิล์มที่ถ่ายแล้ว เครื่องอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก เครื่องอุปกรณ์เฝ้าตรวจ เครื่องโทรสาร แว่นสายตา แว่นตา เพลทพิมพ์ไวแสงสำหรับใช้ในการกดพิมพ์บนแผ่นหิน เครื่องที่ใช้กับวัสดุที่ไวต่อความร้อน เครื่องตรวจสีชนิดตั้งโต๊ะ เครื่องถ่ายสำเนา กล้อง อุปกรณ์เกี่ยวกับการรับ-ส่งสัญญาณทางดาวเทียม ดาวเทียม อุปกรณ์เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณทางเคเบิล อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรเลข อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ อุปกรณ์เกี่ยวกับการแพร่สัญญาณภาพและเสียง

ไฟสปอร์ตไล้ท์ ไฟฉาย ดวงไฟฟ้า ไฟเพดาน โคมไฟระย้า หลอดไฟ โคมไฟนิรภัย ไฟสีใช้ประดับตกแต่งงานเลี้ยง โคมไฟ โคมไฟตั้งพื้น โคมไฟถนน โคมไฟแบบจีน ไฟตกแต่งต้นคริสต์มาส ไฟหน้ารถยนต์ เครื่องทำความร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องประกอบอาหาร เครื่องทำความเย็น เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง เครื่องทำให้มือแห้ง เครื่องทำให้จานชามแห้ง เครื่องทำให้ผมแห้งชนิดไฟฟ้า เครื่องทำให้ที่นอนแห้ง เครื่องทำให้อาหารแห้งชนิดเยือกแข็งสูญญากาศ เครื่องทำให้ผลไม้แห้งชนิดเยือกแข็งสูญญกาศ เครื่องระบายอากาศ เครื่องจ่ายน้ำ โถส้วม ถัง ชักโครก ที่นั่งโถส้วม โถล้างหลังขับถ่าย โถปัสสาวะ เครื่องปรับอากาศ เครื่องไล่ความชื้นใช้กับห้อง ตู้ระบายอากาศและตู้อบแห้ง แผงทำให้อากาศร้อนชนิดใช้ไฟฟ้า ไฟยานพาหนะ แผ่นใช้เพิ่มความสว่างสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างและหลอดไฟ เครื่องสะท้อนแสงใช้กับหลอดไฟ เครื่องสะท้อนแสงใช้กับยานพาหนะ เครื่องฆ่าเชื้อระบบสเตอริไลส์ อุปกรณ์ใช้ในการทำความร้อนใช้กับอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ อุปกรณ์ใช้ในการทำความเย็นช้กับอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ เครื่องกรองของไหลในรูปคาร์ทริดจ์ที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร เครื่องกรองใช้ในการกรองของไหลที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร และชิ้นส่วนของเครื่องกรองดังกล่าว ไส้กรองใช้สำหรับการกรองของไหลที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร และชิ้นส่วนของไส้กรองดังกล่าว อุปกรณ์ตัวกลางใช้ในการกรองของไหลที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ตัวกลางดังกล่าว ตัวเรือนของไส้กรองใช้ในการกรองของไหลที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร และชิ้นส่วนของตัวเรือนของไส้กรองดังกล่าว เยื่อแผ่นกรองใช้ในการกรองของไหลที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร และชิ้นส่วนของเยื่อแผ่นกรองดังกล่าว แผ่นดิสก์ใช้กรองสำหรับกรองของไหลที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร และชิ้นส่วนของดิสก์กรองดังกล่าว เครื่องกรองสำหรับใช้กับเครื่องทำน้ำแข็งที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร และชิ้นส่วนของเครื่องกรองดังกล่าว เครื่องกรองใช้ในการทำให้ของเหลวและก๊าซบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร และชิ้นส่วนของเครื่องกรองดังกล่าว เครื่องกรองใช้ในการแยกโมเลกุลชีวภาพในการผลิตทางชีวเภสัชที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร และชิ้นส่วนของเครื่องกรองดังกล่าว เครื่องที่ใช้ในการทำให้น้ำหายกระด้าง ปรับสภาพน้ำและเติมอากาศให้น้ำ เครื่องกรองใช้กับตู้เพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ชุดเครื่องใช้ในการทำให้น้ำบริสุทธิ์ระบบรีเวิร์สออสโมซิส และเครื่องกำหนดการไหลใช้กับชุดเครื่องดังกล่าว อุปกรณ์ตัวกลางใช้ในการกรองที่ทำจากเส้นใยสำหรับใช้ในการทำให้อากาศหรือของไหลบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร เครื่องทำให้น้ำบริสุทธิ์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เหยือกกรองน้ำ อุปกรณ์ของเครื่องกรองอากาศใช้ในครัวเรือนที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร ไฟใช้ในการเทียบสีในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องทำให้ระเหย เครื่องทำความร้อนใช้กับน้ำผักผลไม้ ชุดเครื่องใช้ในการอบแห้งชานอ้อย หม้อเคี่ยวระบบสูญญากาศ เครื่องหมุนเวียนของไหลระบบเชิงกลที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร เครื่องหมุนเวียนเชื้อเพลิงระบบเชิงกลที่ไม่ใช่ส่วนของเครื่องจักร เครื่องใช้สำหรับผสมวัตถุต่างๆ เพื่อให้เกิดการรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันชนิดใช้ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน (เครื่องโฮโมจีไนเซอร์)

เสื้อกั๊กสะท้อนแสง หมวก และผ้าคลุมศรีษะ

ผ้าเทียมผสมและผ้าเทียม ผ้าสะท้อนแสง ผ้ากันน้ำ และผ้าที่ระบายอากาศได้ ถุงมือที่ให้ความร้อน
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด Baker & McKenzie Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2636 2000 โทรสาร 0 2636 2111
E-mail: bmta@bakermckenzie.com

Abdulrahim Place 25th Floor, 990 Rama IV Road, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2636 2000 Fax.: +66 2636 2111
E-mail: bmta@bakermckenzie.com
ผู้ติดต่อ 1.นางสาวฐานิยา อนุชิตโอฬาร (บั๊ม)
มือถือ: 08 5980 2304, 08 6577 9958
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901
Miss Thaniya Anuchitolarn
Mobile: +668 5980 2304, +668 6577 9958
Tel.: +66 2636 2000 Ext. 4901

2.นายกันตพัฒน์ ฟ้าวิทยะพัฒน์
มือถือ: 08 1848 3811
Mobile: +668 1848 3811

3.นายชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901

4.นายกิตติธร บุณยเกียรติ
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901
เว็บไซต์ www.bakermckenzie.com
หมายเหตุ นายธีรพล สุวรรณประทีป
นางสาวสยุมพร สุจินตัย
นางกนกลักษณ์ มหัตเดชกุล
นายนนท์ หรยางกูร
นายชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ
เจ้าของสิทธิ 3เอ็ม คำปะนี 3M Company
สัญชาติ อเมริกัน
ที่อยุ่ 3เอ็ม เซ็นเตอร์ 2501 ถนนฮัดสัน เซนท์พอล มินเนโซตา 55144 ประเทศสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์ www.3m.com
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.