ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า อ่วงเล่ากิก
สินค้า/บริการ ผง สารสกัด หัวเชื้อ และน้ำเชื่อม สำหรับใช้ ทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมที่ทำจากสารสกัด, ที่ทำจากหัวเชื้อ, ที่ทำจากน้ำเชื่อม และที่ทำจากสารปรุงแต่งรส กลิ่น
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท บี ที จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 169/98 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2275 2990 โทรสาร 0 2275 2991
นายรุ่งเดช หลิว
มือถือ: 08 1667 2339
ผู้ติดต่อ นายรุ่งเดช หลิว
7/214 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
มือถือ: 08 1667 2339
เว็บไซต์
หมายเหตุ นายรุ่งเดช หลิว
มือถือ: 08 1667 2339
เจ้าของสิทธิ มัลติ แอคเซส ลิมิเต็ด Multi Access Limited
สัญชาติ อังกฤษ
ที่อยุ่ ปาล์มกรู๊ปเฮาส์ พี.โอ บ๊อกซ์ 438, โรส ทาวน์ โทรโตรา บริติส เวอร์จิล, ประเทศไอร์แลนด์
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.