ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า BOTOX
สินค้า/บริการ สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา

ยารักษาความผิดปรกติของระบบประสาท ยารักษาความตึงหรือกำลังของกล้ามเนื้อเสื่อม ยารักษาความผิดปรกติของกล้ามเนื้อเรียบ ยารักษาความผิดปรกติของระบบประสาทอัตโนมัติ ยารักษาอาการปวดศรีษะ ยารักษารอยย่น ยารักษาอาการเหงื่อออกมากเกินไป ยารักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ยารักษาอาการอัมพาตเนื่องจากสมองได้รับบาดเจ็บ ยารักษาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ยารักษาอาการสั่น กระตุก ยารักษาอาการปวด

ยาสำหรับบำบัดรักษาความผิดปกติของประสาท และความตึงหรือกำลังของกล้ามเนื้อเสื่อม
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท เร้าส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 142 ห้อง 1401-3 และ 1408 ชั้น 14 อาคาร ทู แปซิฟิค เพลส ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2653 2730-3 โทรสาร 0 2653 2734
E-mail: bangkok@rouse.com

Two Pacific Place Unit 1401-3 and 1408 14th Floor, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand.
Tel.: +66 2 653 2730 Fax.: +66 2 653 2734
E-mail: bangkok@rouse.com
ผู้ติดต่อ นายกานต์ธนิต วงวาส (อั๋น)
นายมนูญ ช่างชำนิ
โทร. 0-2653-2730-3
เว็บไซต์ http://www.rouse.com/where-we-work/thailand/
หมายเหตุ นายมนูญ ช่างชำนิ
นางสาวชลิตา ชมะโชติ
เจ้าของสิทธิ อัลเลอร์แกน, อิงค์. Allergan, Inc.
สัญชาติ อเมริกัน
ที่อยุ่ 2525 ดูปองท์ ไดรฟ์, เออร์ไวน์, มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 92612 ประเทศสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.