ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า CATHY CHOO
สินค้า/บริการ เจลขัดผิว
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายอนุรัตน์ จัดนอก และ/หรือนางสาวปนัดดา แสงด้วง
ที่อยู่ เลขที่ 229/153 นิติบุคคลอาคารชุดไอวี่ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2377 1394
ผู้ติดต่อ นายอนุรัตน์ จัดนอก
นางสาวปนัดดา แสงด้วง
โทรศัพท์ 0 2377 1394
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) Karmarts Public Company Limited
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ เลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0 2805 2756-60
เว็บไซต์ www.karmarts.co.th
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.