ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า COSMIC
สินค้า/บริการ น้ำมันเบรค น้ำมันไฮโดรลิค

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน จารบี ก๊าซเชื้อเพลิง ก๊าซแสงสว่าง สารที่เติมลงไปในเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ และน้ำมันคลัช
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท คอสมิคออยล์ จำกัด Cosmic Oil Company Limited
ที่อยู่ เลขที่ 951 หมู่ที่ 4 ซอย 11 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2709 6961 โทรสาร 0 2709 6960

Bangpoo Industrial Estate, 951 Moo 4, Soi 11, Praekasa Sub-district, Muang District, Samut Prakarn 10280 Thailand.
Tel.: +66 2709 6961 Fax.: +66 2709 6960
ผู้ติดต่อ นายยง บุรฤทธิ์
โทรศัพท์ 0 2709 6961
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ คอสมิคออยล์ COSMIC OIL COMPANY LIMITED
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ เลขที่ 951 หมู่ที่ 4 ซอย 11 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.