ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า A BATHING APE
สินค้า/บริการ เสื้อ (ที่ไม่ใช่เสื้อชั้นในหรือเสื้อกีฬา) เสื้อชั้นใน กางเกงชั้นใน เสื้อกันฝน ชุดเสื้อกางเกงติดกันเป็นชิ้นเดียวของ กางเกง (ที่ไม่ใช่กางเกงชั้นในหรือกางเกงกีฬา) เสื้อโอเวอร์โค้ท ชุดเด็กอ่อน เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อคลุมกันหนาวที่มีส่วนคลุมศีรษะ เสื้อโค้ท เสื้อสเว็ตเตอร์ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด ชุดชั้นใน ถุงเท้า เน็คไท หมวก สายยึดกางเกง สายยึดกระโปรง เข็มขัด รองเท้า รองเท้ากีฬา
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 719 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2639 1955-6 โทรสาร 0 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th

719 Si Phya Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2639 1955 Fax.: +66 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th
ผู้ติดต่อ นายพีรพล แก้วด้วง
Mobile: + 66 (0) 81 657 1107

นายวชิระ สาระจันทร์
Mobile: 0816478270

นายวันชัย ผาไธสง
Mobile: 0922485849
เว็บไซต์ www.dsb.co.th
หมายเหตุ นายรุทร นพคุณ
T. 02-639-1955 #257
เจ้าของสิทธิ โนแวร์ โก., แอลทีดี.
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ 719 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02- 639-1955 แฟกซ์. 02- 639 -1956 และ 1957
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.