ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า BMW
สินค้า/บริการ เครื่องอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์ประกอบเครื่องยนต์ดังกล่าว
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท เร้าส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 142 ห้อง 1401-3 และ 1408 ชั้น 14 อาคาร ทู แปซิฟิค เพลส ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2653 2730-3 โทรสาร 0 2653 2734
E-mail: bangkok@rouse.com

Two Pacific Place Unit 1401-3 and 1408 14th Floor, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand.
Tel.: +66 2 653 2730 Fax.: +66 2 653 2734
E-mail: bangkok@rouse.com
ผู้ติดต่อ นายกานต์ธนิต วงวาส (อั๋น)
นายมนูญ ช่างชำนิ
โทร. 0-2653-2730-3
เว็บไซต์ http://www.rouse.com/where-we-work/thailand/
หมายเหตุ นายมนูญ ช่างชำนิ
นางสาวชลิตา ชมะโชติ
เจ้าของสิทธิ ไบเรเซอร์ มอเทอเรน แวกเคอ
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW)
สัญชาติ เยอรมัน
ที่อยุ่ Petuelring 130, 80809 Munich, Germany
เพอทิวเอลริง 130, 80809 มิวนิค
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.