ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า 1999 NOVA 2-T
สินค้า/บริการ น้ำมันเครื่อง
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายวัชรพงษ์ แซ่ตั้ง
ที่อยู่ เลขที่ 91/70 หมู่บ้านลาดพร้าว 87 ซอยลาดพร้าว 87 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
มือถือ: 08 5019 4519
ผู้ติดต่อ นายวัชรพงษ์ แซ่ตั้ง
มือถือ: 08 5019 4519
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.ไอ. อินเตอร์ไลท์
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ 91/70 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.