ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า BALLANTINE'S
สินค้า/บริการ เหล้าวิสกี้ เหล้าบรั่นดี เหล้ายิน เหล้ารัม เหล้าว้อดก้า เหล้าไวน์ เหล้าไวน์ที่มีฟองฟู่ เหล้าหวาน เหล้าค็อกเทล เครื่องดื่มไวน์ เหล้าใช้ดื่มก่อนอาหาร สุรา เบียร์ ลิเคียวร์ เหล้าแชมเปญ เหล้าสาเก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดมีผลไม้ผสม แอลกอฮอล์ทำจากข้าว เหล้าผลไม้ เหล้าช่วยย่อยอาหาร สุราขม

จัดกิจกรรมด้านความบันเทิง วางแผนงาน ปาร์ตี้ การแสดงสด จัดให้มีภาพ Visual (ดาวน์โหลดไม่ได้) ทางอินเตอร์เน็ต จัดนิทรรศการ จัดให้มีการประกวดแข่งขันกัน

การให้ข้อมูลข่าวสารด้านความบันเทิง การให้บริการรูปภาพด้านวัฒนธรรม ด้านความบันเทิงและด้านกีฬาผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดหรือดำเนินการด้านการแข่งขันกีฬา บริการให้การศึกษาและการสอนด้านกีฬา บริการให้การศึกษาและการสอนด้านวัฒนธรรม การจัดหรือดำเนินการด้านนิทรรศการ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านวัฒนธรรมและด้านความบันเทิง การให้ความบันเทิงทางวิทยุ การให้ความบันเทิงทางโทรทัศน์ การวางแผนงานเลี้ยงเพื่อความบันเทิง บริการค่ายพักแรมในวันหยุด บริการสโมสรเพื่อความบันเทิง บริการดิสโก้เทค บริการแสดงดนตรีออร์เคสตร้า การนำเสนอการแสดงสด การแสดงดนตรี
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด Satyapon & Partners Limited
ที่อยู่ เลขที่ 140 อาคารวันแปซิฟิค เพลส ชั้น 9 ห้อง 909 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2254 8858 โทรสาร 0 2254 2550
E-mail: satyapon@satyapon.com

One Pacific Place, 9th Floor, 140 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand.
Tel.: +66 2254 8858 Fax.: +66 2254 2550
E-mail: satyapon@satyapon.com
ผู้ติดต่อ คุณดิเรกฤทธิ์ ภุมมางกูร ( โย่ง )
มือถือ: 0813744548
Mobile: +668 1374 4548

คุณเกรียงศักดิ์ สุขิตานนท์
มือถือ: 08 1443 5440
Mobile: +668 1443 5440

คุณสัตยะพล สัจจเดชะ
มือถือ: 08 1837 8855
Mr. Satyapon Sachdecha
Mobile: +668 1837 8855
E-mail: satyapon@satyapon.com
เว็บไซต์ www.satyapon.com
หมายเหตุ นายสัตยะพล สัจจเดชะ และ/หรือ นายกฤชวัชร์ ชัยนภาศักดิ์ และ/หรือ นายสุขเปรม สัจจเดชะ และ/หรือ นายเกรียงศักดิ์ สุขิตานนท์
เจ้าของสิทธิ อัลลายด์ โดเมกค์ สปิริทส์ แอนด์ ไวน์ ลิมิเต็ด Allied Domecq Spirits & Wine Limited
สัญชาติ อังกฤษ
ที่อยุ่ ชีวาส เฮ้าส์, 72 ชานเซเลอร์ส โร้ด, กรุงลอนดอน ดับเบิลยู6 9อาร์, ประเทศสหราชอาณาจักร
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.