ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า BAMBOO HUT
สินค้า/บริการ มุ้ง
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ไอพี คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 84/10 ซอยอุดมสุข 103 แยก 6 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2610 3773
ผู้ติดต่อ นายวันชัย รักษ์สิริวรกุล
นายสมพร เหลี่ยมป้อ
โทรศัพท์ 0 2610 3773
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ นางชนัดดา เมธาวิศาล
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ เลขที่ 319 หมู่ 2 ซอยคลองแค ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
เว็บไซต์
หมายเหตุ คุณวันชัย รักษ์ศิริวรกุล
มือถือ 081 856 7749
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.